STATSAUTORISEREDE REVISORER

Statsautoriserede revisorer anvendes primært til at revidere børsnoterede selskabers regnskab. Men den statsautoriserede revisor kan også give ekstra tillid til dit firmas regnskab, selv om det ikke er børsnoteret. Få alt at vide om statsautoriserede revisorer her og bestil tilbud fra en statsautoriseret revisor!

Hvad er en statsautoriseret revisor?

blur-book-stack-books-590493

Kun de højest uddannede revisorer kan smykke sig med titlen som statsautoriseret revisorer. Det kræver en lang uddannelse, og praktisk erfaring fra branchen, at komme så langt. Derfor er statsautoriserede revisorer også de eneste, der må revidere børsnoterede selskabers regnskaber. Her gælder et særligt strengt regelsæt, som det kræver stor erfaring og megen teoretisk viden at overholde.

Den statsautoriserede revisor kan dog også sagtens revidere alle andre selskabsformers regnskab. Her borger den høje titel for kvaliteten af regnskabet. Netop derfor vælger især mange aktieselskaber og nogle anpartsselskaber også at bruge en statsautoriseret revisor til at revidere deres årsregnskab.

Hvordan bliver du statsautoriseret revisor?

For at måtte kalde dig statsautoriseret revisor kræves det, at du først tager en uddannelse som cand.merc.aud. Det er en 2-årig kandidatuddannelse i revision, der tilbydes på landets universiteter og Business Schools. Den forudsætter, at du allerede har en relevant bacheloruddannelse inden for erhvervsøkonomi eller erhvervsret.

Efter du er blevet cand.merc.aud., skal du efterfølgende have 1-3 års erhvervserfaring fra revisionsbranchen, før du kan gå op til eksamen som statsautoriseret revisor. Den består af tre skriftlige og en mundtlig prøve, der alle afholdes af Erhvervsstyrelsen.

Først når du har bestået disse fire eksamener, kan du kalde dig for statsautoriseret revisor.

Hvilke former for revisorer findes der?

Herhjemme har der indtil for nyligt været tre forskellige slags revisorer: Den ubeskyttede revisor-titel, som alle må kalde sig, og så de to beskyttede titler registreret og statsautoriseret revisor.

  • Revisor
  • Registreret revisor
  • Statsautoriseret revisor

Den registrerede revisor er dog under udfasning. Derfor er det ikke længere muligt at tage en eksamen som registreret revisor. Det betyder, at det fremover kun vil være statsautoriserede revisorer – og de allerede udnævnte registrerede revisorer – du har garanti for, har en egentlig revisoruddannelse.

Hvad koster en statsautoriseret revisor?

Som den højest uddannede revisortype herhjemme, tager statsautoriserede revisorer typisk også de højeste timepriser. Hos de fleste af landets største revisionsfirmaer ligger deres timelønninger typisk på højde med advokaters.

Hos de lidt mindre revisionshuse tager de dog sjældent en højere timepris for den statsautoriserede revisor. 

Det skyldes, at det typisk er andre ressourcer i huset, der udfører det praktiske arbejde med revision og udarbejdelse af årsregnskabet. Den statsautoriserede revisor tjekker, godkender og underskriver regnskabet til sidst, samt rådgiver efterfølgende firmaerne på baggrund af det afsluttede årsregnskab.

Derfor behøver det ikke nødvendigvis at koste mere, selv om du få skrevet dit årsregnskab under af en statsautoriseret revisor.

Det er årsregnskabsloven, der bestemmer, hvem der må underskrive årsregnskabet

Det er årsregnskabsloven, der bestemmer, hvilken revisortype der må underskrive dit firmas årsregnskab. Loven gælder for alle danske erhvervsdrivende virksomheder på nær finansielle virksomheder som f.eks. banker, og nogle særlige former for offentlige virksomheder. Heraf fremgår det, at børsnoterede selskaber skal anvende en statsautoriseret revisor.

Årsregnskabsloven opdeler de erhvervsdrivende virksomheder i to typer: Dem som har pligt til at aflægge årsrapport, og dem som kan vælge at aflægge årsrapport.

  • Skal aflægge årsrapport
  • Kan vælge at aflægge årsrapport

Efter loven skal alle selskaber og fonde, der fremstår som selvstændige juridiske selskaber som f.eks. aktie- og anpartsselskaber, aflægge årsregnskab, mens personlige ejede selskaber ikke behøver gøre det.

Vælger en virksomhed, som ikke er forpligtet til at aflægge årsregnskab, alligevel at gøre dette, skal regnskabet som minimum overholde årsregnskabsloven.

Få tilbud og mere information om statsautoriserede revisorer

Ønsker du at få mere information om statsautoriserede revisorer – eller har du brug for et tilbud på at få underskrevet dit årsregnskab af en statsautoriseret revisor?

Så udfyld kontaktformularen her!